"Cavalerul Trac"
Cavalerul trac
        Tăblița votivă din marmură albă, de bună calitate, a fost descoperită întâmplător, în toamna anului 1963, în imediata apropiere a castrului roman de la Bărboși, cu prilejul unor lucrări de excavație întreprinse de lucrători de la Combinatul Siderurgic.
        Monumentul are formă dreptunghiulară (29,5 x 23,00 x 4,00 cm.) iar scena sculptată în altorelief este încadrată într-un chenar simplu. Deși se păstrează fragmentar, din chenar lipsind partea dreaptă și mici fragmente din reprezentările figurate, starea de conservare poate fi considerată bună, întrucât părțile care lipsesc nu împiedică întregirea și interpretarea generală a scenei figurate.
        În prim-plan, este reprezentată o zeitate cu caracter războinic - "Cavalerul trac". Călărețul, este figurat întors spre dreapta, în poziția cea mai avantajoasă, "întors către spectator". Este îmbrăcat cu o tunica simplă, cu mâneca scurtă, iar pe umeri poartă o hlamidă prinsă pe piept. Aspectul ei fluturând în spate, în patru falduri, în timp ce calul merge la pas este fără îndoială convențional, rezultat al stereotipiei unei scene înfățișate pe mii de reliefuri. Calul, surprins în mers spre dreapta este sculptat cu mare atenție, pentru redarea tuturor detaliilor care sugerează robustețea animalului. În fața călărețului se află un altar de pe care se ridică o flacără. Tot în partea dreapta, de data aceasta aproape stilizat reprezentate, se află un pom pe care este încolăcit un șarpe de mari dimensiuni.
        Artefactul descoperit la Bărboși se alătură unui număr însemnat de reliefuri culturale asemănătoare dedicate Cavalerului trac (Eroului sau Vânătorului trac), identificate în Thracia, Moesia, Dacia. Aria de răspândire a acestor monumente coincide așadar, în general, cu zona locuită de traci. Dacă originea divinității prezentate este în mod cert tracică, tipologia plastică este de factură greco-elenistică, eroizarea ecvestră cunoscând o răspândire deosebită în tot bazinul mediteranean. Calul apare ca un simbol al imortalității, el evocând apoteoza defunctului (animalul își însoțește stăpânul său în mormânt, pentru ca acesta să nu coboare în împărăția lui Hades cu mijloace nedemne de rangul său). Prezența acestui relief la Bărboși, într-un teritoriulîn care, alături de romani și daci sunt atestați greci și micro-asiatici apare cu totul normală fiind și o mărturie a perpetuării sub această formă a unor culte corelate și cu credințele autohtone. Comparată cu piese similare, în rândul cărora altoreliefurile sunt destul de rare, se poate considera, în ansamblu, că reprezentarea Cavalerului trac descoperit la Bărboși, reprezintă o realizare artistică meritorie. Și din aceste considerente, artefactul a fost propus de către specialiștii Muzeului de Istorie spre clasificare în categoria tezaur.
        Din punct de vedere cronologic, având în vedere atât structura scenică a zeității, cât și minuțiozitatea execuției gliptice, altorelieful prezentat se poate încadra în repertoriul monumentelor romane din secolele II - III p. Chr.
        Informații suplimentare despre acest artefact se regăsesc în publicația Muzeului de Istorie Galați - DANUBIUS, II - III, 1969, pp. 71-80
.