Colecția Artă decorativă

                Obiectele ce compun această colecție sunt specifice celor mai importante stiluri decorative (preponderent europene) ale sec. al XIX-lea și al XX-lea.

                Piese de mobilier, obiecte din metale comune și prețioase (cu destinație laică sau religioasă), obiecte din ceramică , sticlărie, vestimentație, ceasuri, diverse sunt tot atâtea categorii în care se pot încadra bunurile muzeistice relevante pentru moda ambientală și cea vestimentară ale epocii căreia îi corespund.

Carafă
Carafă, sticlă de Bohemia,
secolul al XIX-lea
Bombonieră
Bombonieră, cristal și alpaca, circa 1900
Calimară
Calimară, secolul al XIX-lea
Garnitură de salon stil Ludovic al XV-lea
Garnitură de salon, în stil Ludovic al XV-lea,
a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Mobilier oriental
Mobilier oriental,
a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Statuetă Sevres
Statueta, atelier Sevres, 1770
Noptieră Joben
Noptieră, stil eclectic,
sfârșitul secolului al XIX-lea -
începutul secolului al XX-lea
Joben,
sfârșitul secolului al XIX-lea